دستگاه آنالایزر پوست

توضیحات

دستگاه های زیبایی: آنالایزر پوست

می توان در سه طیف جداگانه از پوست عکس گرفت و آن را در نرم افزار ذخیره و سپس به عنوان عکس پروفایل در هم ادغام ساخت.

کارهایی که این دستگاه انجام می دهد

  • مقایسه تصاویر پوست در طول زمان، دارای قابلیت بزرگنمایی و کوچک کردن تصویر و اندازه گیری طول و مساحت.
  • ارائه گزارش های دقیق و با جزییات از میزان تغییرات پوستی در طول زمان
  • تخمین سن پیری پوست
  • پیشنهاد درمان ها و مواد دارویی، بهداشتی مناسب